ลงเวลาปฏิบัติงาน Online


TimeAT
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่านั้น

และไม่ต้องใช้งานผ่าน OpenVPN

ใช้งาน "ภายใน" มหาวิทยาลัย หรือผ่าน "OpenVPN"
คำแนะนำ/ขั้นตอนการใช้งาน


การติดตั้ง OpenVPN และวิธีใช้งาน

VPN