ลงเวลาปฏิบัติงาน Online


TimeAT
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่านั้น

และไม่ต้องใช้งานผ่าน OpenVPN


ใช้งานภายนอกผ่าน "UBU Portal" ไม่ต้องติดตั้ง OpenVPN

คำแนะนำ/ขั้นตอนการใช้งาน

  • 1. เข้า Portal.ubu.ac.th และคลิกไอคอน " DMS "

  • 2. หากใช้งานเครือข่าย "ภายนอก" มหาวิทยาลัย สามารถเข้าระบบได้ทันทีไม่ต้องติดตั้ง OpenVPN